English

magunkról

Rólunk röviden

Az ISZOSZ az Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége 2011-ben alakult az ifjúsággal foglalkozó szakemberek és szervezetek ernyőszervezeteként.
Céljaink:

 • a hazai ifjúsági szolgáltatások minőségfejlesztésének segítése,
 • ifjúsági szervezetek és fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára szakmai segítség és háttérbázis biztosítása,
 • szakmai találkozások és képzések szervezése - ifjúságszakmai folyamatok és a tudásmegosztás támogatása.

Tagjaink és önkénteseink szakmai tanácsadói feladatokat is ellátnak, legyen szó egy induló ifjúsági szolgálatatás szakembereinek támogatásáról, ifjúságszakmai bizottságok munkájáról vagy szakmapolitikai döntések előkészítéséről. Részt vettünk a Fiatalok Lendületben Program Értékelő Bizottságában, a GYIA munkájában, a NIT megalakulásában, az Eurodesk hazai hálózatának támogatásában.

Fontos számunkra a magas szakmai színvonal fenntartása, ezért képzéseken veszünk részt és magunk is szervezünk szakmai programokat. Részben folytatni kívánjuk a HAYICO (Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége) szakmai munkáját, kiegészítve a jelen kor kihívásaira adandó válaszokkal.

Rólunk bővebben

Az Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége (ISZOSZ) ifjúsági szervezeteket és szakembereket tömörítő országos ifjúságszakmai ernyőszervezet,mely 2011-ben alakult.
Céljaink:

 • a hazai ifjúsági szolgáltatások minőségfejlesztésének segítése,
 • ifjúsági szervezetek és fiatalokkal foglalkozó szakemberek segítése,
 • ifjúságszakmai folyamatok és a tudásmegosztás támogatása,
 • példaértékű kezdeményezések multiplikálása.

Az ISZOSZ tagjai önkéntesek és felkért szakértők segítségével dolgoznak Magyarország több városában. A szakmai fejlesztésen túl stratégia tervezői, tanácsadói, facilitátori és koordinátori feladatokat is ellátunk.

Fenti céljaink megvalósítása érdekében eddigi tevékenységeink:

 • Szakmai tanácsadó testület működtetése.
 • Hazai ifjúsági szervezetek működésének támogatása szakmai találkozók szervezésével.
 • Szakmai tanácsadó tevékenység országos és helyi ifjúsági programokban.
 • Módszertani segítség nyújtása helyi szintű ifjúsági szolgáltatóknak.
 • fjúsági szolgáltatások beindításának elősegítése.
 • Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek szakmai támogatása.
 • Ifjúsági célú TÁMOP projektek beindításának segítése.
 • Szakmafejlesztés, az ifjúsági szolgáltatók közötti nonformális hálózat létrehozás.a
 • Aktív szakmai kapcsolat érdekében ifjúsági szakértőkből munkacsoport működtetése, szakmai konzultációk szervezése.
 • Kapcsolattartás és együttműködés hasonló célkitűzésű nemzetközi szervezetekkel (pl. ERYICA; Európai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Ügynökség).
 • A hazai Eurodesk hálózat munkájának támogatása, részükre szakmai tanácsadói tevékenység.
 • Szakértők delegálása az ifjúsági munka számára kiemelkedő szereppel bíró bizottságokba, testületekbe, szervezetekhez (Szakértőként vettünk részt a Fiatalok Lendületben Program Értékelő Bizottságban, és a Gyermek és Ifjúsági Alap munkájában,részt vettünk a Nemzeti Ifjúsági Tanács megalakulásának előkészítésében és megalapításában, alapító tagként szakértőt delegáltunk a NIT Felügyelő Bizottságba, akit 2013. november 30-án, 3 évre megerősítettek a tisztségében).

Az ISZOSZ számára különösen fontos a magas szakmai színvonal fenntartása, mely csak folyamatos képzéssel valósítható meg, ezért tagjaink és önkénteseink folyamatosan képzik magukat. Az elmúlt év során részt vettek több hazai és nemzetközi képzésen, találkozón, valamint minden jelentősebb hazai ifjúságszakmai rendezvényen. A szervezet fejlesztése, a közös szakmai alapok és értékek továbbvitele, a szakmán belüli párbeszéd biztosítása és a tudásmegosztás érdekében rendszeresen tartunk találkozókat.

Az ISZOSZ a nagy múltú ifjúságszakmai hálózat, az azóta megszűnt HAYICO (Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége) szellemi örökségét viszi tovább egy dinamikusabb és korszerűbb köntösben. Bár nem vagyunk hivatalos jogutódja a korábbi hálózatnak, a szakembergárda ill. a szervezetbe belépett korábbi HAYICO tagok biztosítják a szellemiség és a magas színvonalú szakmaiság fennmaradását.

Tisztségviselők
Elnök: Kósa András Csaba
Társelnökök: Borda Balázs
Schmidt Richárd
a Felügyelő Bizottság elnöke: Gergely Miklós
a Felügyelő Bizottság tagjai: Juhász Klaudia
Borsos László
Szakértőink
Szakértők: Ament Balázs
Antal Ágnes
Antal Marianna
Bálega János
Baracskai Éva
Bolyhos Andrea
Borda Balázs
Borsos László
Czibere Éva
Dombóvári Gábor
Enyedi Imre
Gergely Miklós
Gyulavári Attila Zsolt
Juhász Klaudia
Kárpáti Árpád
Kaszás András
Kormos Piroska
Kósa András Csaba
Laukó Zsófia
Lukács Rajmund
Maczó József
Makovi Ágnes
Pappné Bodolai Rita
Pozsonyi Fanni
Schád László
Schmidt Richárd
Sörös Ferenc
Szabó Andrea Szabó Enikő
Szalai Zita
Szalóki Viktor
Takáts Emese
Tóth Kinga
Török Tamás
Tagjaink
Tagszervezetek: Kék Egyesület
KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület
Lélektér Alapítvány
Mi Egymásért Egyesület
Támaszpont Mentálhigiénés Oktatási és Prevenciós Közhasznú Alapítvány
Tudatos Ifjúságért Alapítvány
Magánszemélyek: Antal Ágnes
Antal Marianna
Bolyhos Andrea
Borda Balázs
Borsos László
Enyedi Imre
Gergely Miklós
Juhász Klaudia
Kormos Piroska
Kósa András Csaba
Laukó Zsófia
Makovi Ágnes
Pappné Bodolai Rita
Schád László
Schmidt Richárd
Sörös Ferenc
Török Tamás
Pártoló tagok: Kárpáti Árpád
...