English

magunkról

Rólunk röviden

Az ISZOSZ az Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége 2011-ben alakult az ifjúsággal foglalkozó szakemberek és szervezetek ernyőszervezeteként.
Céljaink:

 • a hazai ifjúsági szolgáltatások minőségfejlesztésének segítése,
 • ifjúsági szervezetek és fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára szakmai segítség és háttérbázis biztosítása,
 • szakmai találkozások és képzések szervezése - ifjúságszakmai folyamatok és a tudásmegosztás támogatása.

Tagjaink és önkénteseink szakmai tanácsadói feladatokat is ellátnak, legyen szó egy induló ifjúsági szolgálatatás szakembereinek támogatásáról, ifjúságszakmai bizottságok munkájáról vagy szakmapolitikai döntések előkészítéséről. Részt vettünk a Fiatalok Lendületben Program Értékelő Bizottságában, a GYIA munkájában, a NIT megalakulásában, az Eurodesk hazai hálózatának támogatásában.

Fontos számunkra a magas szakmai színvonal fenntartása, ezért képzéseken veszünk részt és magunk is szervezünk szakmai programokat. Részben folytatni kívánjuk a HAYICO (Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége) szakmai munkáját, kiegészítve a jelen kor kihívásaira adandó válaszokkal.

Rólunk bővebben

Az Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége (ISZOSZ) ifjúsági szervezeteket és szakembereket tömörítő országos ifjúságszakmai ernyőszervezet,mely 2011-ben alakult.
Céljaink:

 • a hazai ifjúsági szolgáltatások minőségfejlesztésének segítése,
 • ifjúsági szervezetek és fiatalokkal foglalkozó szakemberek segítése,
 • ifjúságszakmai folyamatok és a tudásmegosztás támogatása,
 • példaértékű kezdeményezések multiplikálása.

Az ISZOSZ tagjai önkéntesek és felkért szakértők segítségével dolgoznak Magyarország több városában. A szakmai fejlesztésen túl stratégia tervezői, tanácsadói, facilitátori és koordinátori feladatokat is ellátunk.

Fenti céljaink megvalósítása érdekében eddigi tevékenységeink:

 • Szakmai tanácsadó testület működtetése.
 • Hazai ifjúsági szervezetek működésének támogatása szakmai találkozók szervezésével.
 • Szakmai tanácsadó tevékenység országos és helyi ifjúsági programokban.
 • Módszertani segítség nyújtása helyi szintű ifjúsági szolgáltatóknak.
 • fjúsági szolgáltatások beindításának elősegítése.
 • Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek szakmai támogatása.
 • Ifjúsági célú TÁMOP projektek beindításának segítése.
 • Szakmafejlesztés, az ifjúsági szolgáltatók közötti nonformális hálózat létrehozás.a
 • Aktív szakmai kapcsolat érdekében ifjúsági szakértőkből munkacsoport működtetése, szakmai konzultációk szervezése.
 • Kapcsolattartás és együttműködés hasonló célkitűzésű nemzetközi szervezetekkel (pl. ERYICA; Európai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Ügynökség).
 • A hazai Eurodesk hálózat munkájának támogatása, részükre szakmai tanácsadói tevékenység.
 • Szakértők delegálása az ifjúsági munka számára kiemelkedő szereppel bíró bizottságokba, testületekbe, szervezetekhez (Szakértőként vettünk részt a Fiatalok Lendületben Program Értékelő Bizottságban, és a Gyermek és Ifjúsági Alap munkájában,részt vettünk a Nemzeti Ifjúsági Tanács megalakulásának előkészítésében és megalapításában, alapító tagként szakértőt delegáltunk a NIT Felügyelő Bizottságba, akit 2013. november 30-án, 3 évre megerősítettek a tisztségében).

Az ISZOSZ számára különösen fontos a magas szakmai színvonal fenntartása, mely csak folyamatos képzéssel valósítható meg, ezért tagjaink és önkénteseink folyamatosan képzik magukat. Az elmúlt év során részt vettek több hazai és nemzetközi képzésen, találkozón, valamint minden jelentősebb hazai ifjúságszakmai rendezvényen. A szervezet fejlesztése, a közös szakmai alapok és értékek továbbvitele, a szakmán belüli párbeszéd biztosítása és a tudásmegosztás érdekében rendszeresen tartunk találkozókat.

Az ISZOSZ a nagy múltú ifjúságszakmai hálózat, az azóta megszűnt HAYICO (Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége) szellemi örökségét viszi tovább egy dinamikusabb és korszerűbb köntösben. Bár nem vagyunk hivatalos jogutódja a korábbi hálózatnak, a szakembergárda ill. a szervezetbe belépett korábbi HAYICO tagok biztosítják a szellemiség és a magas színvonalú szakmaiság fennmaradását.

Tisztségviselők
Elnök: Kósa András Csaba
Társelnökök: Ament Balázs
Maczó József
a Felügyelő Bizottság elnöke: Gergely Miklós
a Felügyelő Bizottság tagjai: Borsos László
Schmidt Richárd
Szakértőink
Ament Balázs
Hely: Budapest, Gyula, Békés megye, Dél-alföldi régió
Szakterület: Ifjúsági munka, ifjúsági közösségi terek működtetése, ifjúsági szolgáltatások kialakítása, projektmenedzsment, forrásteremtés, közösség-, és szervezetfejlesztés, önkéntesség, rendezvényszervezés.
Elérhetőség: info@miegymasert.hu
+36 20 236 0549
+36 30 5788 566
Antal Ágnes Jozefa
Hely: Mályi, Borsod-Abauj-Zemplén megye (országos működés)
Szakterület: rendezvényszervezés és lebonyolítás, csapatépítés, projektmenedzsment (szabadidős programok igény szerint)
Elérhetőség: civilstart@gmail.com
jozefa15@gmail.com
+36 30 433 7458
Antal Marianna
Hely: Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
Szakterület: tematikus foglalkozások, szabadidős programok szervezése, ifjúsági munka helyi kamaszokkal
Elérhetőség: antma83@gmail.com
+36 20 3141 319
Árva Tímea
Szakterület: diákönkormányzatiság, projektmenedzsment, önkéntesség - IKSZ, kompetenciák, képzések
Elérhetőség: arva.timea@kozpontegyesulet.hu
Bálega János
Hely: Észak-alföldi régió
Szakterület: projektmenedzsment, önkentesség, disputa
Elérhetőség: janos.balega@iszosz.org
Baracskai Lilla
Hely: Hajdú-Bihar megye
Szakterület: kompetencia képzések, önkéntesség - IKSZ, DÖK
Elérhetőség: baracskai.lilla@kozpontegyesulet.hu
Bolyhos Andrea
Hely: Budapest
Szakterület: pályázat/ forrásteremtés, tanoda projekt szakmai vezetése, alacsonyküszöbű szolgáltatás koordinálása
Elérhetőség: bolyhi@gmail.com
+36 30 3490 515
Borda Balázs
Hely: Kecskemét, Bács-Kiskun Megye (országos működés)
Szakterület: táborok és tréningek szakmai vezetése, csoportos fejlesztés (kommunikáció, önismeret, együttműködés, problémakezelés), tematikus foglalkozások (pályaorientáció, biztonságos internethasználat, szexuális nevelés)
Elérhetőség: borda.balazs@gmail.com
+36 20 8057 115
Borsos László
Hely: Nyugat-dunántúli régió, Vas megye, Szombathely
Szakterület: felkereső ifjúsági munka, kortárssegítés, közösségfejlesztés, csapatépítés, rendezvény- és táborszervezés, tematikus foglalkozások (nemzetközi mobilitás - Erasmus+, önkéntesség vs IKSZ)
Elérhetőség: borsos.laszlo.1979@gmail.com
Dombóvári Gábor
Hely: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Szakterület: projektmenedzsment, nemzetközi projektek, strukturált párbeszéd
Elérhetőség: info@mustarhaz.hu
Enyedi Imre
Gergely Miklós
Hely: Mályi, Borsod-Abauj-Zemplén megye (országos működés)
Szakterület: felkereső ifjúsági munka, hátrányos helyzetűek képzése, eurodesk
Elérhetőség: miklos.gergely@gmail.com
Gyulavári Attila Zsolt
Hely: Észak-alföldi
Szakterület: pályázatok, önkormányzati-civil kapcsolatok, DÖK, forrásteremtés, projektmenedzsment
Elérhetőség: gyulavari.attila@kozpontegyesulet.hu
+36 30 7188 644
Juhász Klaudia
Kaszás András
Hely: Budapest, Közép-Dunántúl
Szakterület: projektmenedzsment, forrásteremtés
Elérhetőség: andras.kaszas@tudatosifjusag.hu
Kormos Piroska
Hely: Budapest, Szigetszentmiklós
Szakterület: ifjúsági munka hátrányos helyzetű kamaszokkal, szenvedélybeteg családban felnőtt kamaszok segítése, tematikus csoportfoglalkozások kamaszoknak
Elérhetőség: kormospiros@gmail.com
Kósa András Csaba
Hely: Kecskemét, Bács-Kiskun megye
Szakterület: nemzetközi ifjúsági mobilitás, projektmenedzsment, önkéntes munka/IKSZ
Elérhetőség: andras.csaba.kosa@iszosz.org
Kulcsár-Czibere Éva
Hely: Hajdú-Bihar megye
Szakterület: rendezvényszervezés, forrásteremtés, projektmenedzsment
Elérhetőség: czibere.eva@kozpontegyesulet.hu
Laukó Zsófia
Hely: Budapest, Gödöllő
Szakterület: diákönkormányzat, önkéntesség-IKSZ, rendezvényszervezés
Elérhetőség: laukoszofi@gmail.com
Liptai-Rákosi Aglája
Hely: Érd; Közép-Magyarország
Szakterület: ifjúsági munka; ifjúsági közösségi tér - koordinálás, szabadidő szervezés
Elérhetőség: rakosi.aglaja@gmail.com
Lukács Rajmund
Hely: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Szakterület: nemzetközi - E+, DÖK, képzések
Elérhetőség: lukraymi@gmail.com
Maczó József
Hely: Veresegyház, Közép-Magyarországi régió
Szakterület: drogprevenció, nemzetközi mobilitások, ifjúsági programok
Elérhetőség: mopka@tamaszpont.net
+36 70 628 5426
Makovi Ágnes
Szakterület: nemzetközi mobilitási pályázati szakértés, közösségépítés, felkereső ifjúsági munka, kortárssegítés
Elérhetőség: makoviagnes@gmail.com
+36 20 222 1470
Pappné Bodolai Rita
Hely: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc, Online tér
Szakterület: 1. Pályaorientáció, pályaválasztás, újraorientáció: 15-30 éves fiataloknak szóló egyéni, vagy csoportos pályaválasztási tanácsadás, coaching. Segítem megtalálni a saját utat az egyénu erőforrások, lehetőségek feltárásával.
2. Kapcsolati, párkapcsolati coaching: Szeretetnyelvek, egyéni kommunikációs készségek felismerése, fejlesztése, igények, lehetőségek feltárása.
3. Kamasz életvezetési coaching: Hangulatingadozások, testi, lelki változások kezelése, egyéni motiváció, cél feltárása egyéni tanácsadás keretében. Az online letölthető füzetek segítik az önismeret, önfejlesztés folyamatát.
Elérhetőség: info@onmagamert.hu
Telefon, Viber: +36 30 963 6000
Honlap: www.onmagamert.hu
Skype : Pappné Bodolai Rita
Pozsonyi Fanni
Hely: Veresegyház, Közép-Magyarországi regió
Szakterület: Nemzetközi mobilitások, közösségi tér működtetés, drámapedagógia
Elérhetőség: mopka@tamaszpont.net
+36 28 384 567
Schád László
Hely: Szeged - Csongrád Megye
Szakterület: Mentális tanácsadás, zenei fesztiválokon kortárs segítő munka, csoportos és egyéni munkaerőpiacra felkészítő tréning, munkakörelemzés
Elérhetőség: schadlaszlo@gmail.com
szetitel@tizentul.hu
Schmidt Richárd
Hely: Budapest, XII. kerület
Szakterület: közösségszervezés /ifjúsági munka nehéz helyzetű kamaszokkal /csoport tréningek
Elérhetőség: richard.schmidt@iszosz.org
Sörös Ferenc
Hely: Magyarország-Győr-Gönyű
Szakterület: Felkereső ifjúsági munka, csapatépítés-programszervezés, tehetség-kutatás-gondozás
Elérhetőség: rugybazis@gmail.com
Szabó Andrea
Hely: Gyula, Békés megye, Dél-alföldi régió
Szakterület: Csoportos fejlesztés (kommunikáció, önismeret, együttműködés, problémakezelés, életmód stb.), tematikus foglalkozások (tovább tanulás és pályaorientáció, tanulástechnika)
Elérhetőség: info@miegymasert.hu
+36 20 236 05 49
+36 30 57 88 566
Szabó Enikő
Hely: Gyula, Békés megye, Dél-alföldi régió
Szakterület: Ifjúsági munka, közösségi tér működtetése, egészségfejlesztés, kábítószerügy. táborok és tréningek szakmai vezetése, csoportos fejlesztés (együttműködés, problémakezelés), tematikus foglalkozások (E+ és tovább tanulási infók, gyerek és emberjogi nevelés, biztonságos internethasználat)
Elérhetőség: info@miegymasert.hu
+36 20 236 05 49
+36 30 57 88 566
Szalai Zita
Hely: Budapest, Közép-Dunántúl
Szakterület: Nemzetközi ifjúsági mobilitás, projektmenedzsment, önkéntes munka, ifjúsági képzések.
Elérhetőség: zita.szalai@tudatosifjusag.hu
Szalóki Viktor
Hely: Budapest, Közép-Dunántúl
Szakterület: civil szféra, mint szakpolitika, érdekképviselet, újságírás
Elérhetőség: viktor.szaloki@tudatosifjusag.hu
Takáts Emese
Török Tamás
Hely: Budapest, Gödöllő, Közép-magyarország
Szakterület: Ifjúsági munka, közösségi tér működtetése, egészségfejlesztés, kábítószerügy.
Elérhetőség: belerul@gmail.com
Vajda Árpád
Vörös B. Zoltán
Tagjaink
Tagszervezetek: Kék Egyesület
KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület
Lélektér Alapítvány
Mi Egymásért Egyesület
Támaszpont Mentálhigiénés Oktatási és Prevenciós Közhasznú Alapítvány
Tudatos Ifjúságért Alapítvány
Magánszemélyek: Antal Ágnes
Antal Marianna
Bolyhos Andrea
Borda Balázs
Borsos László
Enyedi Imre
Gergely Miklós
Juhász Klaudia
Kormos Piroska
Kósa András Csaba
Laukó Zsófia
Liptai-Rákosi Aglája
Makovi Ágnes
Pappné Bodolai Rita
Schád László
Schmidt Richárd
Sörös Ferenc
Török Tamás
Vajda Árpád
Vörös B. Zoltán
Pártoló tagok: Kárpáti Árpád
...